1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra köznevelési szerződést köt a Beszélj Velem Alapítvánnyal (székhely: 1121 Budapest, Alkotmány u. 2.) öt fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására 65.000,- Ft/hó/fő szolgáltatási díj ellenében az alábbi feltételekkel:

 

  1. a) A szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége kizárólag a betöltött férőhelyek után terheli az önkormányzatot;

 

  1. b) A férőhelyek betöltésére kizárólag az önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

 

  1. A szolgáltatás díjának összege 2019. évre összesen 975.000, - Ft, mely a 2019. évi költségvetés általános tartalékából kerül biztosításra. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt a szolgáltatási díj forrását az önkormányzat mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés fentieknek megfelelő tartalommal történő aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – 2019. július 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester