1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u 22.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. július 5-étől öt évig terjedő határozott időtartamra a 11. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó fogorvos: dr. Darvas Julianna.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

  1. A Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a fogorvosi feladatok ellátására alkalmas orvosi rendelőt továbbra is az Érd, Budai út 3. fszt. 2. szám alatti ingatlanban biztosítja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

 

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester