Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Sas u. 2.) által Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2018. évi, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                              polgármester