Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány részére az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság megszervezéséhez és lebonyolításához 300.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

 

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2019. évi polgármesteri kerete.

 

 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester