Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Budapest Környéki Törvényszékre általános bírósági ülnöknek a 2019-2023. közötti időszakra a következő személyt választja meg:

 

- Gáspárné Győrfi Mária Ildikó

 

 

Határidő: a határozat továbbítására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                 polgármester