Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Budapest Környéki Törvényszékre a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnököknek a 2019-2023. közötti időszakra a következő személyeket választja meg:

 

- Mátyásiné Kállay Zsuzsanna

- Grátzer Mihály Ferencné

- Kovács Genovéva

 

 

Határidő: a határozat továbbítására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester