Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése alapján - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában rögzített kulturális szolgáltatás, helyi közművelődés támogatása, valamint a 16. pontban rögzített nemzetiségi ügyek helyben ellátandó közfeladata ellátásának céljára - térítésmentes használatba adja az önkormányzat tulajdonát képező, érdi 734 és 735 hrsz-ú ingatlanokon álló, napközis tábor főépületében lévő ebédlő helyiséget, és a mosdó helyiségeket Sárközi Lajos, Érd, Bakator u. 12. szám alatti lakosnak az alábbi feltételekkel:

 

  • Az ebédlő kizárólag roma kulturális hagyományőrző és hitéleti tevékenység céljára használható 2019. május 5-étől 2021. január 17-éig, kilencven vasárnapi napon délelőtt 8-12 óra között;

 

  • Az ingatlanra való bejutást minden alkalommal az Érdi Polgárőr Egyesület biztosítja, illetve a program végén zárja az ingatlant. A használó tevékenységét a szomszédos ingatlantulajdonosok indokolatlan zavarása nélkül végezheti;

 

  • A tevékenységhez szükséges eszközök az ingatlanban nem tárolhatók, használó a helyiségeket (ebédlő, mosdó) minden alkalommal rendezett, kitakarított állapotban köteles átadni az Érdi Polgárőr Egyesület képviselőjének;

 

  • Amennyiben megállapítást nyer, hogy a használó a hatályos jogszabályok alapján a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, az önkormányzat felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot köteles megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén, az önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani.

 

Határidő: szerződés aláírásra - 2019. május 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                              polgármester