1. A „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című felhívásra a 169/2018. (VIII.16.) határozat alapján pályázat benyújtására került sor az Érd, Széles utca 1., hrsz.: 22881/4 piac fejlesztésének finanszírozására, mely pályázat nem nyert támogatást.

 

  1. A fentiekre tekintettel a Közgyűlés a pályázati önrészre biztosított 11.111.111 forint összegnek a céltartalék sorról a 2019. évi költségvetés általános tartalék sorára történő átcsoportosításával egyetért.

 

 

Határidő: 2019. április 30.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                            polgármester