1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, településfejlesztés, településrendezés érdekében - környezetvédelem, hulladékkezelő létesítmények elhelyezése közérdekű célra – megvásárolja az alábbi érdi külterületi, szántó művelési ágú ingatlanokat a forgalmi értékkel megegyező vételáron:

Hrsz:

Területe

AK

Forgalmi érték:

0110/17

3 629 m2

11,36

2 980 000 Ft

0110/18

3 630 m2

11,36

2 980 000 Ft

0110/19

3 629 m2

11,36

2 980 000 Ft

0110/20

3 629 m2

11,36

2 980 000 Ft

0110/21

3 628 m2

11,36

2 970 000 Ft

0110/22

3 631 m2

11,37

2 980 000 Ft

0110/23

3 629 m2

11,36

2 980 000 Ft

0110/24

2 352 m2

7,36

1 930 000 Ft

0110/25

4 700 m2

14,71

3 850 000 Ft

0110/26

1 393 m2

4,36

1 140 000 Ft

0110/27

5 548 m2

17,37

4 550 000 Ft

0110/28

3 630 m2

11,36

2 980 000 Ft

0110/29

3 670 m2

11,49

3 010 000 Ft

0110/30

2 720 m2

8,51

2 230 000 Ft

0110/31

3 773 m2

11,37

3 090 000 Ft

0110/32

3 502 m2

10,35

2 870 000 Ft

0110/33

3 564 m2

10,35

2 920 000 Ft

0110/34

3 634 m2

10,36

2 980 000 Ft

0110/35

4 066 m2

11,36

3 330 000 Ft

0110/36

4 156 m2

11,35

3 410 000 Ft

0110/37

4 256 m2

11,36

3 490 000 Ft

0110/38

1 657 m2

4,36

1 360 000 Ft

0110/39

1 672 m2

4,36

1 370 000 Ft

0110/40

4 427 m2

11,36

3 630 000 Ft

0110/41

4 535 m2

11,36

3 720 000 Ft

0110/42

4 645 m2

11,36

3 810 000 Ft

0110/43

4 674 m2

11,36

3 830 000 Ft

0110/44

4 676m2

11,36

3 830 000 Ft

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlanokra vételi ajánlatot tegyen, és amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételárat, kezdeményezze a kisajátítási eljárás megindítását.

 

  1. A Közgyűlés a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja az ingatlanvásárláshoz szükséges 84.500.000,-Ft, valamint a földvédelmi járulék megfizetéséhez szükséges 36.000.000,- Ft fedezetet.

 

 

Határidő: a vételi ajánlatok megtételére 40 nap

Felelős: T. Mészáros András – polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                 polgármester