Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - településfejlesztés, településrendezés érdekében, óvodaépítés céljára megvásárolja az Érd, Rozsnyói u. 26. szám alatti, 6724 hrsz-ú, 1216 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant dr. Bartosné Bujdosó Judit tulajdonostól 25.700.000,- Ft vételáron.

 

Amennyiben a tulajdonos a vételárat nem fogadja el, az önkormányzat kezdeményezi az ingatlan kisajátítását. 

 

Az ingatlanok megvásárlására a pénzügyi fedezet a 2019. évi költségvetés általános tartalékából kerül biztosításra.

 

Határidő: szerződés aláírására 120 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                 polgármester