Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - településfejlesztés, településrendezés érdekében, óvodaépítés céljára megvásárolja az Érd, Csobánci u. 5. szám alatti, 6719 hrsz-ú, 1440 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Czifra Györgyi Katalin és Czifra Judit Klára tulajdonosoktól tehermentesen 25.800.000,- Ft vételáron.

 

Amennyiben a tulajdonosok a vételárat nem fogadják el, az önkormányzat kezdeményezi az ingatlan kisajátítását. 

 

Az ingatlanok megvásárlására a pénzügyi fedezet a 2019. évi költségvetés általános tartalékából kerül biztosításra.

 

 

Határidő: szerződés aláírására 120 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester