1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívásra a c) pályázati alcélnak megfelelően „Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése” (2030 Érd, Felső utca, hrsz.: 22905; Alsó utca, hrsz.: 22710/2; Béke tér, hrsz.: 22552/43) tárgyában pályázatot nyújt be.
  2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a 2019. évi költségvetés terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását.

A beruházás költségei az alábbiak szerint alakulnak:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (max. 75 %)

Önerő összege (min. 25 %)

Beruházás összköltsége

c) alcél Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése

40 000 000 Ft

30 373 401 Ft

70 373 401 Ft

 

Határidő: a pályázat benyújtására - május 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester