1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő intézkedési tervét elfogadja.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézkedési terv környezetvédelmi hatóság, valamint az Agrárminisztérium részére történő megküldéséről.

 

 

Határidő: döntés továbbítására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester