Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a Pest Megyei Kormányhivatalnál a 138/2019. (V.30.) határozatával elfogadott intézkedési terv alapjául szolgáló stratégiai zajtérkép haladéktalan felülvizsgálatát, különös tekintettel az Érd, Tolmács utcában működő ipari létesítmények lakókörnyezetre gyakorolt zajterhelésének káros hatása miatt, figyelemmel a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 6. paragrafusára.

 

Határidő: döntés továbbítására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                 polgármester