1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére
  2. az érdi 056 hrsz-ú (Beliczay ház) ingatlan üzemeltetésére bruttó 4 446 000.,- Ft;
  3. az érdi 17775 hrsz-ú (Sasvárosi orvosi rendelő) ingatlan üzemeltetésére bruttó 9 522 000,- Ft;
  4. az érdi 0187/42, 0187/44, és a 0187/45 hrsz-ú (Gulyás tanya)  ingatlanokat érintő beruházás projektkoordinátori, és a közművesített ingatlanok hasznosításának előkészítésével kapcsolatos feladatai ellátására bruttó 7 620 000,- Ft

forrást nyújt, melynek költségvetési fedezetét a város 2019. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.

 

  1. A társaság 2019. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 991 833 000,- Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében a város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester