Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodásban meghatározott alapdíj összegének megfelelő bevételtől a Magyar Energetikai Hivatal (MEKH) elnökének a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § (6) bekezdése szerinti, a víziközművek használati (bérleti) díjának rendeletben történő megállapításáig eltekint, azt a Társaságnál hagyja a működési költségek fedezete és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás aláírására.


Határidő: a döntés továbbítására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester