1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. mellékletét képező Késő Géza Közmű- és Közlekedésbiztonsági Programot (továbbiakban: Program) elfogadja.

 

  1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy készüljön egy teljes városra kiterjedő részletes geodéziai felmérés, amely a későbbi közműépítési munkák és fenntartás során felhasználható lesz.

 

  1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy első lépésként készüljenek a Program megvalósítása érdekében kiírandó közbeszerzések szakmai tartalmának meghatározásához területenkénti fejlesztési tanulmánytervek a határozat 2. mellékletében meghatározott tizenkét terület vonatkozásában.

 

  1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy kerüljön kiválasztásra a Program előkészítésében és végrehajtásában közreműködő mérnöki jellegű szakmai szervezet.

 

 

Határidő: 2020. április 30.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester