Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Programra 236/2018. (XI.29.) határozatával több helyszín vonatkozásában pályázatot nyújtott be.

 

Tekintettel arra, hogy a pályázatban megjelölt - Érdi Kincses Óvoda, Edit u. 3. hrsz.: 2252/42, és Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda – Erkel Ferenc u. 4., hrsz.: 15239. - ingatlanokon a beruházás műszaki okok miatt nem valósítható meg, a Közgyűlés az e helyszínekre jutó 3 458 368 forint összegű pályázati önrészt a 2019. évi költségvetés céltartalék soráról az általános tartalék sorára átcsoportosítja.

 

 

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                  polgármester