1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy kéri az önkormányzat felvételét a Magyar Urbanisztikai Társaság jogi tagjainak sorába, és ezzel összefüggésben a társaság alapszabályát és meghirdetett programját elfogadja. A Közgyűlés a szavazati jog gyakorlására és a társaság tevékenységében történő részvételre T. Mészáros András polgármestert delegálja.

 

  1. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az éves tagdíj mértéke bruttó 2,- Ft /1 lakos, melynek 2019. évre esedékes 136.078 forintos összegét a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes tagdíj összegét a mindenkori tárgyévi költségvetésekben biztosítja.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a belépési kérelem benyújtására és a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: belépési kérelem benyújtására - 15 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester