1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Tankerületi Központ igazgatója által benyújtott, a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ intézményi fejlesztésére irányuló szakmai koncepciójával egyetért, az abban foglaltakat támogatja.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érdi Tankerületi Központtal együttműködve kezdeményezzen tárgyalásokat az illetékes állami szervekkel, és szakmai szervezetekkel a beruházás megvalósításához szükséges források bevonása érdekében.

 

  1. A Közgyűlés kinyilvánítja szándékát, hogy a beruházás tervezési költségeihez 10.000.000 forint önkormányzati forrást biztosít a város költségvetésének terhére.

 

 

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester