Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központnak a határozat melléklete szerinti fejlesztőeszköz beszerzésével egyetért, és annak költségeire nettó 1.000.000 forint összegű önkormányzati forrást biztosít, a 2019. évi költségvetés általános tartalékának terhére.

 

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester