Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda (Érd, Edit utca 3.) intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátásával

 

2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-éig

 

Lehóczki Anna Elvírát

 

bízza meg.

 

Lehóczki Anna Elvíra  intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

 

Lehóczki Anna Elvíra  illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. és 8. melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet alapján a Pedagógus II. fokozat 07 fizetési kategória, így a fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény összesen bruttó 301.455,- Ft, 146.160,- Ft intézményvezetői pótlék, valamint 10.000,- Ft egyéb minősítési pótlék, azaz mindösszesen: 457.615,- Ft.

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal 

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                  polgármester