Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat tekintetében Koromné Szilvási Katalin intézményvezetői megbízását támogatja.

 

 

Határidő: döntés továbbítására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester