1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt Diósd Város Önkormányzatával Diósd Város közigazgatási területén élők részére a család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás), a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására 2019. augusztus 1. napjától. A megbízási díj összege az egyes szolgáltatások mindenkori intézményi térítési díjának és az ellátotti létszámnak a szorzata, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében az önköltség normatívával csökkentett összege. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés az azonos tárgyban 2015-ben kötött feladat-ellátási szerződéseket 2019. július 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződések megszüntetésére, illetve az új szerződések megkötésére irányuló dokumentumok aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – 2019. július 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester