Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.

 

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben felhasználható keretösszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 2020. évi költségvetésében biztosít.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2020. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.

 

Határidő: 2019. október 30.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester