Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Magyarok Öröksége Alapítvány részére, szakmai tevékenysége végzéséhez 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékában rendelkezésre áll.

 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                              polgármester