1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 165. l . em. 5., Cg.: 01-10-047813) mint Szolgáltatóval a 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás nyújtására 2009. december 14-én megkötött szerződés 26. pontjában szereplő díjazás mértékét 2019. július 1-jétől 75%-ra módosítja.

 

  1. A szolgáltatási díj fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékában rendelkezésre áll.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosításáról szóló okiratot írja alá.

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester