Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érd Megyei Jogú Város területén, a 2018. évben autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a VOLÁNBUSZ Zrt. 2018. évi feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozási igényének oly módon történő teljesítésére, hogy a  „települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek támogatására” című pályázatban meghatározott, támogatással nem fedezett 15.164. 541 Ft összegű önrész (saját forrás) megfizetését a város 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére vállalja.

 

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Határidő: a határozat továbbítására: azonnal

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                jegyző                                                                                 polgármester