1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése ”A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra pályázatot nyújt be.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig folyamatosan fenntartja.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére a helyi közlekedés működtetéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a Volánbusz Zrt. részére nettó 15.164.541 Ft vissza nem térítendő önkormányzat itámogatás átadásával járult hozzá.

Volánbusz Zrt. beszámolója alapján

Volánbusz Zrt. általi teljes támogatási igény

Saját forrás

Pályázatból igénylésre kerülő támogatás

nettó 34.120.218 Ft

nettó 15.164.541 Ft

nettó 18.955.677 Ft

 

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik,hogy pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

 

Határidő: 2019. augusztus 26.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester