1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra a b) projektcélnak megfelelően új bölcsőde építésére (2030 Érd, Tállya utca 1., hrsz.: 20997) pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 25 263 158 Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

 

Fejlesztési projektcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (95%)

Önerő összege (5%)

Beruházás összköltsége

b) projektcél Érd Tállya utca 1.sz alatt új bölcsőde építése

br. 480 000 000 Ft

br. 25 263 158 Ft

br. 505 263 158 Ft

 

 

Határidő: 2019. szeptember 27.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester