Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 024/6 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan erdőgazdálkodási feladatai ellátásához szükséges költségvetési fedezetet a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2020-2023. évek költségvetésébe betervezi. A szolgáltatás becsült értéke évi 6.000.000,- Ft + Áfa.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                jegyző                                                                                polgármester