1.         Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztja 2019. szeptember 20-tól 2024. szeptember 19-ig tartó időszakra Szabó Béla Lászlót.

 

2.         A Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) 15. pontja az alábbiakra módosul:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik.

 

 A Felügyelőbizottság elnöke:

 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: 

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2017. december 22.

A megbízatás lejárta: 2022. december 22.

 

A Felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bada Zoltán

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. július 2.

A megbízatás lejárta: 2024. július 1.

 

 

 

Név: Szabó Béla László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. szeptember 20.

A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 19.

 

A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

3.         Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                 polgármester

 

1. melléklet a 175/2019. (VIII.21.) önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán utca 2.)

 

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2019.(VIII.21.) alapítói határozat

 

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság felügyelőbizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra 2019. szeptember 20. napjától 2024. szeptember 19. napjáig Szabó Béla Lászlót (anyja neve: , lakcíme:) választja meg.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) 15.pontját az alábbiakra módosítja:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik.

 

 A Felügyelőbizottság elnöke:

 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2017. december 22.

A megbízatás lejárta: 2022. december 22.

 

A Felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bada Zoltán

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. július 2.

A megbízatás lejárta: 2024. július 1.

 

Név: Szabó Béla László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. szeptember 20.

A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 19.

 

A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2019. augusztus 21.

 

 

………..........................................

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2019. augusztus 21. napján ellenjegyzem: