Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterületek elnevezéséről dönt:

Mühlgang utca: 26246/2 hrsz.

Sulák utca: 26248 hrsz.

  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 Határidő: címregiszterben történő rögzítésre 30 nap          

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

  

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                               polgármester