1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra az Érd, Bakonyi úti 3000 m3-es medence belső falainak felújítása tárgyában benyújtott pályázatával összefüggésben a támogatási összeg változása miatt a Vízügyi Építési Alap terhére vállalja a nettó 8 836 300 forint pályázati önerő biztosítását. A beruházás költségei az alábbiak:

 

 

Megítélt támogatás nettó összege
 (fejlesztési igény max. 70 %-a) - Ft

Önerő nettó összege
 (fejlesztési igény min. 30 %-a) – Ft

Fejlesztési igény nettó összköltsége - Ft

Módosított

16 163 700

8 836 300

25 000 000

 

 

2. A Közgyűlés a pályázat benyújtásáról szóló 32/2019. (II.14.) határozatát a fentieknek megfelelően módosítja.

 

Határidő: azonnal

 Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                               polgármester