Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése tekintettel arra, hogy a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra a 33/2019. (II.14.) határozata alapján benyújtott pályázat (Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciója) nem nyert támogatást, a pályázati önrész összegét, 8.616.300- Ft-ot a költségvetésben az erre a célra elkülönített céltartalék sorról az általános tartalékba helyezi.

  

Határidő: 2019. szeptember 26.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                               polgármester