1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Érd Újtelep - Sasváros településrészen az Érd, Fehérvári út 2/A. (régi házszám: 16.) szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanban fiókgyógyszertár létesüljön.

2. A Közgyűlés rögzíti, hogy Újtelep - Sasváros Településrészi Önkormányzata 1/2019. (I.22.) határozatával támogatja, hogy a településrészen fiókgyógyszertár működjön az Érd, Fehérvári út 2/A. szám alatti ingatlanon.

3. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Szent Filoména Gyógyszertárat üzemeltető egyéni vállalkozó, Szeitl Ignácné dr. (Érd, Kossuth Lajos út 102.) úgy nyilatkozott, hogy az Érd, Fehérvári út 2/A. szám alatti ingatlanban kialakításra kerülő fiókgyógyszertárat a Szent Filoména Gyógyszertár fiókgyógyszertáraként kívánja működtetni.

4. A Közgyűlés a határozat végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

5. A Közgyűlés felkéri az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a fiókgyógyszertár üzemeltetőjével, Szeitl Ignácné dr. Gyógyszertára egyéni céggel (adószáma: 26703600-2-13) a fiókgyógyszertár üzemeltetésére és bérletére a megállapodást megkösse.

 

Határidő: 30 nap - határozat továbbítására

Felelős: T. Mészáros András polgármester

  

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                               polgármester