Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 31-én fennálló folyószámlahitel tartozását visszafizeti, és a Raiffeisen Bank Zrt-től 2020. január 01-től- 2020. december 31-ig terjedő időtartamra 600.000.000,- Ft összegben folyószámlahitelt vesz fel 1 havi BUBOR + 1,50% kamatláb figyelembe vételével.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat és szerződéseket, valamint intézkedéseket soron kívül tegye meg.

 

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester