1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó fogorvossal  (székhely: 2030 Érd Koronafürt utca. 9/A, telephely: Érd Felső utca 39-41., nyilvántartási szám: 580326, adószám: 4473523133) feladat-ellátási szerződést köt további öt éves határozott időtartamra a 6. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó fogorvos: dr. Dávid Ildikó Sarolta.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. A Közgyűlés a Dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó részére a fogorvosi feladatok ellátására alkalmas orvosi rendelőt továbbra is az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt, a dr. Romics László Egészségügyi Intézményben biztosítja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

 

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester