1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt további öt éves határozott időtartamra a BABY CLINIC Kft. –vel (székhely: 2030 Érd, Edina u. 15., cégjegyzékszám: 13-09-123292) a 7. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó gyermekorvos: Dr. Varga Judit Erzsébet.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a BABY CLINIC Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. A Közgyűlés az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 6525/A/2 helyrajzi számon, természetben Érd Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti társasházi ingatlanban található, az önkormányzat haszonélvezetében lévő rendelő használatára haszonkölcsön szerződést köt a  BABY CLINIC Kft. –vel és az ingatlan tulajdonosával. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a BABY CLINIC Kft.  a rendelőt a házi gyermekorvosi feladatok ellátásának időtartama alatt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek tekintetében az önkormányzatot kötelezettség nem terheli, a helyiséggel kapcsolatban a feladat-ellátási és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti.

 

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

 

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester