1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - mint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja - indítványozza a taggyűlésnek, hogy a társaság felügyelőbizottságának tagját, Demjén Attilát hívja vissza, és Kocsner János Gyulát (anyja születési neve: Tímár Magdolna; 2030 Érd, Harangvirág utca 55.) válassza meg a 2019. december 1. napjától 2020. június 30. napjáig tartó határozott időre.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglalt döntést a társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester