Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) - 2019. november 30. napjával visszahívja dr. Boldog Anna, Bada Zoltán és Szabó Béla felügyelőbizottsági tagokat, és a Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2019. december 1. napjától 2020. június 30. napjáig Kendi Gézát, Kopcsák Krisztián Csabát és Miklós László Gábort.

 

A Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 15. pontja az alábbiakra módosul:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik.

 

 A felügyelőbizottság tagjai:

 

Kendi Géza

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. december 1.

A megbízatás lejárta: 2020. június 30.

 

Kopcsák Krisztián Csaba

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. december 1.

A megbízatás lejárta: 2020. június 30.

 

Miklós László

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. december 1.

A megbízatás lejárta: 2020. június 30.

 

A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

3. Az alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

 

Határidő:       a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester

 

 

1. melléklet a 249/2019. (XI.28.) önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán utca 2.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2019.(XI. 28.) alapítói határozat

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) 2019. november 30. napjával visszahívja dr. Boldog Anna, Bada Zoltán és Szabó Béla felügyelőbizottsági tagokat, és a felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2019. december 1. napjától 2020. június 30. napjáig Kendi Gézát (anyja születési neve:; lakcíme:.), Kopcsák Krisztián Csabát (anyja születési neve:; lakcíme:) és Miklós László Gábort (anyja születési neve:; lakcíme:.).

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 15.pontját az alábbiakra módosítja:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik.

 

 A Felügyelőbizottság tagjai:

 

Kendi Géza

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. december 1.

A megbízatás lejárta: 2020. június 30.

 

Kopcsák Krisztián Csaba

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. december 1.

A megbízatás lejárta: 2020. június 30.

 

 

Miklós László Gábor

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. december 1.

A megbízatás lejárta: 2020. június 30.

 

A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2019. november 28.

 

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2019. november 28. napján ellenjegyzem: