Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be az Európai Bizottság által meghirdetett „Urban Innovative Actions” (Innovatív Városfejlesztési Tevékenységek) című kezdeményezés 5. számú pályázati felhívására CIADA Érd – Culturally innovative and desirable actions – magyar nyelven: Kulturálisan innovatív és vonzó érdi akcióterv címmel.

 

1. A Közgyűlés a pályázat megvalósításához rendelkezésre bocsátja a 2030 Érd, Felső utca 9. szám alatt található, 22721 helyrajzi számú ingatlant – mint fejlesztési helyszínt – és a Szepes Gyula Művelődési Központ épületegyüttesét (elsősorban mint – az új épületegyüttes átadásáig a pályázat tárgyát képező kulturális funkciókat és a pályázatban megjelölt tevékenységeket végző létesítményt).

 

2. A Közgyűlés nyertes pályázat esetén a pályázathoz kapcsolódó 20% mértékű önerőt „természetbeni hozzájárulásként”, a város közigazgatási területén fekvő ingatlanok értékével, valamint a projekt megvalósításán közreműködő munkatársak projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolt bruttó illetményével és járulékaival fedezi, illetve a város 2020., 2021., 2022. és 2023. évi költségvetésébe betervezett költségvetési forrásból biztosítja.

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges intézkedéseket, valamint jognyilatkozatokat megtegye.

 

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a pályázat megvalósításához szükséges, az érintett ingatlanokon lévő épületek helyi egyedi védettségét vizsgálja felül, és indokoltság esetén a megszüntetés érdekében a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását készítse elő.

 

5. A Közgyűlés az „Urban Innovative Actions” (Innovatív Városfejlesztési Tevékenységek) című kezdeményezés 5. számú pályázati felhívására a pályázat maximális projektméretét kívánja megvalósítani 6.250.000 euró összegben, és a projekt teljes ERFA támogatására (80%) 5.000.000 euró támogatás elnyerésére nyújtja be a pályázatot. A projekt önrészeként (20%) 1.250.000 eurót biztosít.

 

Határidő:       a pályázat benyújtására – 2019. december 12.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester