Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény személyi hatálya alá tartozók, a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2020. évre a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó: 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

 

 

Határidő: 2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                      polgármester