• Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 184/2019. (IX.26.) határozattal támogatta az Érd, 078/170, 078/17 és 078/18 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmánytervet.
  • A Közgyűlés egyetért az 1. pontban leírt fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. §-ban foglaltak szerinti, – a határozat mellékletét képező – településrendezési szerződésben foglaltakkal, és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződés aláírására.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester