1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyban, az Érdi Kincses Óvoda – Edit utca 3., helyrajzi szám 2252/42 megvalósítási helyszínen történő megvalósítása érdekében a Közgyűlés 90/2016. (IV. 28.) határozata alapján megkötött VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 azonosító számú támogatási szerződéstől, a projekt megvalósításától eláll.

 

2. A fentiek következményeként a Közgyűlés elrendeli a 85.647.686 forint támogatási előleg visszafizetését a Pénzügyminisztérium mint támogató részére.

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 azonosító számú projekttől való elállásra vonatkozó nyilatkozat megtételére.

 

 

Határidő:       2019. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                            polgármester