1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 168/2018.(VIII. 16.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„2. A Közgyűlés a pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2019. költségvetés céltartalék sor terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 21.052.632 forint, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

 

Fejlesztési alcél / költségek

Igényelt támogatás

összege (95%)

Önerő összege (5%)

Beruházás összköltsége

b) alcél Érd Fenyves-Parkvárosban új bölcsőde építése

bruttó 400.000.000 forint

bruttó 21.052.632 forint

bruttó 421.052.632 forint”

 

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Határidő:       2019. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester