1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az önkormányzati lakásállomány feletti tulajdonosi jogokat gyakorló testület, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003.(XII.02.) önkormányzati rendelet 40/B. §-a alapján, a 2020-2025-ig terjedő időszakra vonatkozóan az alábbi táblázat szerinti tulajdonosi döntést, mint lakáskoncepciót fogadja el:

Sor-szám

Ingatlan címe

Betöltött funkció

Hasznosítási cél

Megjegyzés

1.

Felvigyázó u. 19/2.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

értékesíthető a bent lakó bérlőnek

határozatlan idejű szerződés

2.

Intéző u. 15-17.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

értékesíthető a bent lakó bérlőnek

határozatlan idejű szerződés

3.

Intéző u. 15-17.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

értékesíthető a bent lakó bérlőnek

határozatlan idejű szerződés

4.

Intéző 15-17.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

értékesíthető a bent lakó bérlőnek

határozatlan idejű szerződés

5.

Intéző 15-17.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

értékesítés a bent lakó bérlőnek

határozatlan idejű szerződés

7.

Badacsonyi u. 50.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás

nem értékesíthető

holtig tartó használati jogot biztosító szerződés

8.

Somogyvári u. 33./1.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

nem értékesíthető

bérlakás,

nem értékesíthető

 

határozatlan idejű szerződések

 

9.

Somogyvári u. 33./2.

lakott,

szoc. bérlakás

10.

Béke tér 2/b. III/10.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás

nem értékesíthető

 

határozott idejű szerződés

 

12.

Béke tér 2/b. III/12.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

13.

Béke tér 2/c. II./8.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

14.

Béke tér 5/b.IV.14.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

15.

Béke tér 6/E. II.9.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

16.

Béke tér 8/a. III./11.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

17.

Béke tér 8/a. IV./15.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

18.

Béke tér 8/a IV.13.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

19.

Béke tér 8/c. II./7.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

20.

Béke tér 8/b. II./8.

üres,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

teljes felújítás szükséges, ezt követően adható bérbe

21.

Béke tér 8/b. III./11.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

22.

Béke tér 8/c.fsz.2.

üres,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

teljes felújítás szükséges, ezt követően adható bérbe

23.

Béke tér 8/c. III.10.

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

24.

Béke tér 8/d. II.8.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozatlan idejű szerződés

 

25.

Fő u. 56.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozatlan idejű szerződés,

az épület helyi védelem alatt áll,

 teljes felújítása szükséges

26.

Fő u. 56.

lakott,

szoc. bérlakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozatlan idejű szerződés,

az épület helyi védelem alatt áll,

 teljes felújítása szükséges

27.

 

Felső u. 39.

5. sz. lakás

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

28.

Felső u. 39.

6. sz. lakás

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

29.

Felső u. 39.

9. sz. lakás

üres,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

 

30.

Felső u. 39.

10. sz. lakás

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

31.

Felső u. 39.

11. sz. lakás

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

32.

Felső u. 39.

12. sz. lakás

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

33.

Felső u. 39.

15. sz. lakás

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

34.

Felső u. 39.

16. sz. lakás

lakott,

szolgálati lakás

bérlakás,

nem értékesíthető

határozott idejű szerződés

 

 

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendeletben foglaltakat e lakáskoncepcióban meghatározott tulajdonosi döntéssel összhangban kell alkalmazni.

 

3. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy prioritásként kezeli az új bérlakások építését, illetve ennek megvalósítása érdekében a pályázati lehetőségek felkutatását.

 

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                            polgármester