Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 27. §</SPAN> (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény 1. § (7) bekezdése alapján, az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Enikő utca 2. szám alatt található, 22552/16/A/93 helyrajzi számú, műhely művelési ágú, összesen 35 négyzetméter alapterületű, valamint a 22552/16/A/92 hrsz-ú, műhely művelési ágú, összesen 35 négyzetméter alapterületű társasházi ingatlanok tulajdonjogát – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló  343/2006. (XII. 23.) számú kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági feladatok ellátásának céljára – ingyenesen felajánlja a Magyar Állam részére.

 

Az átadott ingatlanok értékét 4.900.000 – 4.900.000 forintban határozza meg.

 

Határidő:       a megállapodás aláírására 2020. január 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester