1. A Közgyűlése az Érdi Újság című időszakos lap komplex szerkesztési, tartalmi, nyomdai késztermék előállítási és terjesztési feladatainak elvégzését 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra megrendeli az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól.

 

2. A vállalkozói díj a Társaság mindenkor hatályos üzleti tervében kerül megállapításra. A Közgyűlés az elfogadott üzleti tervében foglaltak szerint az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletében a vállalkozói díj fedezetét biztosítja.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 31.

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                       polgármester