1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján feladatának tekinti a klímaváltozást okozó források feltárását, a negatív hatások csökkentését és legfőképpen a megelőzést.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felismerve, hogy a klímaváltozás okozta változások komoly kockázattal bírnak a jövő generációi számára, veszélyeztetik a jólétet és a környezeti és gazdasági fenntarthatóságot, megállapítja, hogy klímavészhelyzet áll fenn, aminek kezelése során a helyi közösségekre, így egy-egy településre is komoly felelősség hárul.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felismerve felelős szerepvállalását, elhatározza, hogy döntési folyamataiban kiemelt jelentőséggel bírnak a klímavédelmi szempontok, azzal, hogy e döntések végrehajtása nem járhat a lakosság azon terheinek növekedésével, amelyekről történő döntés az önkormányzat jogkörébe tartozik.

 

4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vállalja, hogy a klímavédelemmel kapcsolatos cselekvési akcióterveiben foglaltaknak eleget tesz, a kijelölt feladatokat pedig a lakosság, és a civil közösségek bevonásával kívánja végrehajtani.

 

5. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a klímavédelemmel kapcsolatos feladatok közül prioritásként kezeli a légszennyezettség elleni fellépést, az energiahatékonyságot, és a fenntarthatóság kritériumait.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester